HOME > 고객센터 > ISL 소식

 
작성일 : 11-09-09 09:59
2011년 추석 휴무
 글쓴이 : 관리자
조회 : 6,789  
당사의 2011년 추석 휴무 계획이 아래와 같습니다.
                             
**아래**

1. 휴무 일정
  2011. 09. 10 ~ 2011. 09. 14.
 
        " 즐겁고 한가로운 추석이 되십시요"

                      ISL계기(유) 임직원 일동