HOME > 고객센터 > ISL 소식

 
작성일 : 16-09-08 21:08
2016년 추석 휴무 공지
 글쓴이 : 관리자
조회 : 4,483  

당사의 2016년 추석 휴무 계획이 아래와 같습니다.
                             
                        **아래**

    *휴무 일정 *

    2016. 09. 14 ~ 2012. 09. 18. 
 
    19일 부터 정상 근무합니다^^
 
  " 즐겁고 한가로운 추석이 되십시요"

      ISL계기(유) 임직원 일동